© Ost Belgium
Privacyverklaring Uw persoonsgegevens worden door Ostbelgium verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing en om u nieuwe producten of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@ostbelgium. Via dit adres kan u ook steeds vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze aanpassen, laten wissen, of ze vragen over te dragen. In geen geval zullen deze gegevens doorgegeven of verkocht worden aan derden. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking kan u opvragen in ons kantoor.